Strom života

služba nadpřirozeného uzdravení

Strom života, tajemný strom, který zaručuje nesmrtelnost a zdraví.

Tento strom života je umístěn uprostřed Božího ráje. Nabízí se nám otázka. Opravdu existuje tento bájný strom? Je možné se k němu dostat? A pojíst z něj ovoce zaručující uzdravení a nesmrtelnost?

Na těchto stránkách se budeme snažit vám pomoci představit božské uzdravení tak, jak ho chápeme my, kteří jsme dostali příležitost ho do určité míry zakusit.

Pojďme se ještě na chvíli vrátit k otázce existence Božího ráje a stromu života.

Ráj, místo či oblast – říše, kde vládne Bůh. Stále je tato sféra či boží dimenze dostupná lidem i dnes. Je potřeba si ovšem uvědomit, že určité dávné obrazy a symboly představují duchovní realitu, kterou je možné vnímat i dnes v 21 století. Duchovní realita a dimenze totiž nepodléhá času. Duchovní realita je tzv věčná - mimo čas. Duchovní realita je určující a primární realita ze které je vytvořen hmotný svět, svět lidí, svět matérie. Máme za to, že existuje duchovní a fyzická realita. Člověk je schopen žít ve fyzické realitě a zároveň vnímat a zakoušet duchovní realitu. Strom života je skutečnost a symbol zároveň. Bible nám popisuje na více místech jeho existenci a význam. My se budeme věnovat jeho významu z hlediska uzdravení a nesmrtelnosti.

Uprostřed ulice toho města po obou stranách řeky je strom života, nesoucí dvanáctero ovoce. Vydává své ovoce každý měsíc a listí toho stromu je k uzdravení národů.

Bible, kniha Zjevení, kapitola 22, verš dva.

Podle určité logiky a výkladu bible je na mnoha místech bible člověk přirovnáván ke stromu. Strom života je obrazným vyjádřením člověka přinášejícího nesmrtelnost a zdraví. Jen jeden člověk v celé historii lidstva podle historických záznamů bible překonal nemoc a smrt! Jen jeden člověk byl vzkříšen z mrtvých, byl vyveden z vlivu a moci smrti. Tím člověkem je prostředník mezi Bohem a lidmi Ježíš Kristus. Dokázal strhnout svoji nadpřirozenou silou zázraků, znamení a výjimečné moudrosti mnoho následovníků nejen ve své době, ale napříč mnoha staletími lidské historie. Jeho učení, příběhy uzdravení a nadpřirozených událostí zaznamenaných v evangeliích stále znovu přitahují lidi k důvěře v jeho identitu a božský původ. Jedním z výrazných rysů jeho služby byla touha vidět nemocné a trpící uzdravené a obnovené. Proto i my pohnuti jeho příkladem se snažíme přinášet alternativní pohled na uzdravení v celé komplexnosti člověka.

Zveme Vás na krátkou přednášku a osobní poradenství

Nadpřirozené uzdravení
s Ježíšem Kristem

bezpečná cesta k uzdravení bez vedlejších účinků!

neděle 21. dubna16 hodin.
Obecní dům Opava, 2. patro